Equinox Collective

Ieder kind wordt geboren als een genie. De kunst is het te blijven terwijl je opgroeit.

Onze diensten…

Met het Equinox collectief willen we bijdragen aan de uitbouw van een duurzame samenleving via procesbegeleiding en competentieontwikkeling van vaardigheden die daarbij het verschil maken. Het team heeft samen meer dan 100 jaar ervaring in het geven van opleidingen en procesbegeleiding en vormt een diverse groep.

Enkele methodieken en kaders van waaruit wij werken…

Inner development goals

In 2015 bereikten 193 landen een akkoord om de wereldwijde duurzaamheidsagenda concreet te maken aan de hand van 17 duurzame ontwikkeldoelstellingen of “sustainable development goals”. De stand van zaken van de realisatie van de doelstellingen vandaag is teleurstellend. Meer en meer groeit het besef dat het realiseren van deze doelen afhangt van de snelheid, breedte en diepte waarmee we een aantal essentiële persoonlijke vaardigheden ontwikkelen. Het raamwerk van de Inner Development Goals is het resultaat van een wereldwijde inspanning om hier richting aan te geven.

Sociocratie 3.0 (S3)

Met zijn 7 principes en meer dan 70 werkvormen biedt S3, een toolbox gebaseerd op het Sociocratische, Lean en Agile gedachtengoed, handvaten om samenwerking in de context van complexiteit en snelle veranderingen effectief te maken. Het maakt het heel concreet hoe je zelfsturing en zelforganisatie in de praktijk aanpakt om zo tot een wendbare organisatie te komen en hiervoor de juiste governance structuren op te zetten.

Holacracy

Holacracy is een sociale technologie die structuur geeft aan purpose-gedreven organisaties die radicaal kiezen voor zelfsturing. Het biedt een wendbare manier van werken die de purpose centraal plaatst met heldere samenwerkingsafspraken, gestroomlijnde besluitvormingsprocessen en duidelijk afgebakende rollen en verantwoordelijkheden.

Art of hosting

Art of hosting is een manier van werken en geheel van praktijken om maximale toegevoegde waarde te halen uit de collectieve intelligentie én het zelforganiserend vermogen van kleine en (heel) grote groepen. Het brengt een aantal praktijken samen zoals cirkelwerk, wereldcafé, waarderend onderzoek, open space technology, storytelling, etc. Intussen bestaat er een wereldwijd lerend netwerk van professionals die elkaar ondersteunen in het welgevormd toepassen ervan met maximale waarde voor alle betrokkenen.

Verbindend communiceren

Horen en gehoord worden. Impact hebben en geraakt worden. De mindset, methodes en inzichten van verbindend communiceren (geweldloze communicatie) helpen mensen wereldwijd om te zeggen wat hen stoort, wat ze nodig hebben en wat ze willen op een manier dat de betrokken ander kan en wil horen wat ze willen zeggen. Verbindend communiceren leert ons luisteren naar de noden van anderen op een inlevende manier.

Deep Democracy

Deep democracy

Deep democracy is een manier van denken en methodisch kader om belangen te verzoenen en collectieve besluiten te nemen in groepen. Met aandacht voor kwalitatieve dialoog, het waarderen van elke stem, het aandacht geven aan wat zich toont en wat onder de waterlijn speelt, gaat het ‘dieper’ dan traditionele methodieken. Het gaat actief op zoek naar de stem van de minderheid vanuit de overtuiging dat daar vaak wijsheid verborgen zit.

Theory U

Theory U is een methode voor systeemverandering op basis van systeemdenken, innovatie en de evolutie van het menselijk bewustzijn. Het is het resultaat van actieonderzoek in de schoot van MIT en is in 20 jaar geëvolueerd tot een methode die richting geeft aan persoonlijke verandering, organisatieontwikkeling en maatschappelijke verandering.

In contact met Equinox

We doen niets liever dan met jou in gesprek gaan over je uitdagingen en deze samen met jou aanpakken.
Laat ons dus snel weten wat we voor je kunnen betekenen!